Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych za pomocą plików Cookies, przez spółkę Mobart Spółka Jawna Stachura & Stachura z siedzibą w Częstochowie.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie zakładania przez Ciebie konta czy korzystania z Komunikatora na stronie viperprint.pl, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane zbierane automatycznie służą do obsługi funkcjonalności naszych stron, ich rozwoju, personalizowania ich zawartości i analizy zachowań Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie korespondencji mailowej wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu udzielenia odpowiedzi. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to osobną zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Naszym klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy niezbędne minimum informacji. W celu całkowitego zabezpieczenia konta prosimy o nieujawnianie danych dostępu: loginu i hasła osobom trzecim oraz o wylogowanie się zaraz po zakończeniu korzystania ze strony. Jako nasz Klient masz prawo wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy.

Definicje

 1. Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza spółkę Mobart spółka jawna Stachura & Stachura z siedzibą w Częstochowie, NIP: 5732799459.

 2. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.

 3. Serwis internetowy - strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.drukarniamobart.pl.pl

 4. Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.

 5. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego.

 2. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

 3. 3. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.

 6. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 7. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie przez okres do końca ewentualnego okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@mobart.pl.

 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. (https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad

Cookies

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

 

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.